Ние избрахме за знак на нашата агенция жироскоп.

Жироскопът е устройство, създадено в далечната 1852 година от Леон Фуко, първият учен, доказал, че нашата Земя наистина се върти.
Той провежда опитите си именно с това ново изобретение.
Основното му свойство е, че оста му запазва първоначалното си направление в пространството, въпреки противодействие, използва се за ориентация, за навигация в мореплаването и в авиацията, за стабилизиране и поддържане на избрания курс.
Символиката на нашия избор е въплътена както в историческия и
научен факт, с който е обвързан жироскопа, така и в качествата и
свойствата му. От една страна той е свързан с една от трудните
победи на човешкия ум над страха и невежеството, непреодолени дори
и след Великите географски открития. От този момент нататък
понятието „движение” има ново измерение, а пътуването като част
от него привлича с нова светлина. От друга страна, този механичен предмет човекът е създал със свойства, най–ценни за самия него. Твърдостта му излъчва устойчивост, симетрията му носи знака на хармония и баланс, бързото въртене, непозволяващо отклонение от избраната посока, е целеустремеността и вечният порив към движение, но и индивидуалност.

Жироскопът е наш знак и нашето послание към вас. Грабнете го като талисман и помислете, че

ВСЯКА ПОСОКА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВАША!
Ново на туристическия пазар! Споделено пътуване в екскурзия! Пътувайте индивидуално, но не сами!
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
АКТУАЛНО